Depressie onder studenten

Waarom zoeken studenten geen hulp bij het ervaren van depressieve klachten?

Onderzoeksfase

Depressie bleek de meeste genoemde psychische klacht onder hbo-studenten in het onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (2013). Daarnaast kwam in het onderzoek van Handicap en Studie (2015) naar voren dat studenten op hbo scholen in Nederland niet terecht komen bij de juiste hulpvoorzieningen. Het niet vinden van de juiste hulpvoorzieningen tijdens een depressieve periode zorgt voor een hogere uitval en studievertraging bij studenten. Dit kan er voor zorgen dat studenten langdurig thuis komen te zitten en het moeilijker wordt om weer een plaats terug te krijgen binnen de maatschappij. Echter bleek het probleem dieper te liggen dan het niet kunnen vinden van de voorzieningen.

Probleem ligt dieper dan communicatie alleen

Uit verschillende studies rondom het zoeken van hulp bij mentale gezondheidsproblemen is gebleken dat we meer moeten kijken naar de sociale omgeving in plaats van de individuele barrières bij studenten. De omgeving speelt een enorm grote rol in het proces van het zoeken van hulp. Uit de studie van Eveline Smit kwam de volgende theorie van Rickwood naar voren die een belangrijke basis vormt voor het onderzoek:

“Alhoewel het zoeken van hulp persoonlijk is, moet een persoon vertrouwen op anderen om hulp aan te nemen en daarom moet een persoon verbonden zijn met anderen in sociale interacties.”

(Rickwood et at., 2005)

Omgeving speelt een enorm grote rol

Door deze sociale interacties verder te onderzoeken is er een gekozen voor de doelgroep student en zijn medestudent. De medestudent is namelijk het referentiekader en de student met depressieve klachten zal hier eerder zijn kwetsbare kanten mee delen dan een studiebegeleider of docent. Later werd er ook nog de belangrijke factor vriendschap aan toegevoegd.

Steun vragen en steun bieden

De vriendin vindt het moeilijk om steun te geven aan de persoon met depressieve klachten. Zij vindt het aan de andere kant weer moeilijk om steun te vragen. Dit heeft te maken met een gebrek aan kennis, het stigma (negatieve attitude) en een tekort aan vaardigheden (eigen-effectiviteit). Daarom is er tijdens het ontwerpen gericht op een tool om steun tussen vriendinnen waarvan 1 kampt met depressieve klachten, te faciliteren.

Fysieke steunkaarten

Het eerste product waren verschillende kaarten met moeilijke situaties vanuit beide perspectieven gezien. Echter bleken deze kaarten te weinig context te bieden en geen ruimte voor een persoonlijke verhaal. Daarom is er gekozen voor de vorm van een boekje. Ook biedt een boekje de mogelijkheid om samen inzichten en progressie op te kunnen schrijven en te delen op een persoonlijke manier.

Werkboek

Het werkboek zal de doelgroep helpen elkaar beter te leren begrijpen gedurende de depressieve periode. Het boekje zal hiervoor ook concrete handvatten geven om het steunproces zo goed mogelijk door te komen. Het boekje zorgt voor een verbetering in de sociale interactie tussen de vriendinnen.

Voor de inhoud van het werkboek is opgesteld aan de hand van het ASE model:

Kennis (barrière)

Kennis komt vooral naar voren bij de eerste twee hoofdstukken, omdat er een gebrek aan kennis is over de ziekte depressie: de symptomen en de oorzaken. Als tweede is er ook een gebrek aan kennis bij het zoeken van hulp en de rol van de hulpverlening en steun.

Attitude

De determinant attitude speelt bij alle hoofdstukken een rol. De attitudes vanuit beide kanten zorgen voor een groot deel van het onbegrip. Daarom zal dit duidelijk naar voren komen in de vorm van illustraties en de ervaringsverhalen.

Eigen-effectiviteit

De eigen-effectiviteit komt vooral naar voren bij de laatste drie hoofdstukken: praten, contact houden en hulp vragen. Dit zijn belangrijke vaardigheden die vaak nog tekort schieten. Het werkboek helpt om deze vaardigheden te verbeteren.

Sociale invloed

De inhoud zal de sociale interactie tussen de twee vriendinnen bevorderen.

Onderwerpen inhoud

Informatie over depressie

 • Wat is depressie (oorzaken en symptomen)
 • To do: samen informatie opzoeken

Professionele hulp

 • Hulpsoorten
 • Rol steun en professionele hulp
 • To do: samen uitzoeken welke hulp je gaat zoeken

Praten over depressie

 • Waarom praten moeilijk maar belangrijk is
 • To do: samen praten over de depressie met praatkaarten

Contact houden

 • Waarom contact houden moeilijk is
 • To do: Maak samen een activiteiten agenda

Praktische hulp

 • Waarom hulp vragen moeilijk is
 • Maak samen een hulpplan

Interesse in een samenwerking over dit onderwerp/ project?

Samen bekijk ik graag de mogelijkheden voor een samenwerking over het onderwerp depressie onder studenten. Ik bespreek graag in een persoonlijk gesprek de uitkomsten van mijn onderzoek en mijn visie. Neem contact met mij op door middel van het contactformulier.

Kenmerken

 • Depressie
 • Onderzoek
 • Gedragsanalyse
 • Studenten
 • Conceptualisering
 • Adobe Indesign
 • Illustratie
 • Maatschappelijk