Voorlichting depressie

Voor mijn minor Toegepaste Psychologie: van zelfinzicht naar handelen heb ik een voorlichting over depressie ontwikkeld voor studenten verpleegkunde van de Avans Hogeschool.

Ik heb gekozen voor dit onderwerp, omdat het een groot volksgezondheidsprobleem is. Veel mensen worstelen met deze ziekte en vinden het moeilijk om de eerste stap naar hulp te maken. Dit komt door het heersende stigma dat ligt op depressiviteit: de landelijke organisatie De landelijke organisatie sterk zonder stigma beschrijft stigmatisering als “Een proces waarin een groep personen negatief wordt gelabeld, veroordeeld en uitgesloten.” [1] Dit vormt een probleem voor de maatschappij en de mensen die een depressie hebben of hebben gehad. 


Stigma vormt een probleem voor de maatschappij en de mensen die een depressie hebben of hebben gehad.

Vraag opdrachtgever

De vraag vanuit de Avans Hogeschool is een voorlichting geven over de ziekte depressie voor studenten verpleegkunde, waarin de volgende dingen belangrijk zijn: Wat is een depressie, hoe is het voor iemand om een depressie te hebben, wat zijn de vooroordelen en hoe ga ik hiermee om? 


Doel van de voorlichting

Het doel van de voorlichting is de studenten een duidelijk beeld te geven over het ziektebeeld van een depressie, de vooroordelen wegnemen, met elkaar in gesprek durven te gaan over het onderwerp en ervaringen delen over persoonlijke of praktijksituaties met betrekking tot het onderwerp. 


Ontwikkeling voorlichting

De voorlichting is ontwikkeld met behulp van de volgende punten:

 • Probleemanalyse
 • Gedragsanalyse
 • Determinantenanalyse
 • Veranderingsdoelen
 • ASE Model

Interesse in deze voorlichting?

Neem contact op met mij door middel van het contactformulier. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.


[1] www.samensterkzonderstigma.nl  

Kenmerken

 • Psychologie
 • Voorlichting
 • Depressie
 • Illustratie
 • ASE-model
 • Gedragsdeterminanten
 • Digitaal